Najnovšie testy

Marína - Test

preview image
Naposledy upravené: 30.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorý autor napísal básnické dielo Marína? (meno a priezvisko)

1.
1 b
Otázka 2:

Na základe rozboru básne zistite, ktorý veršový systém použil autor na napísanie tohto romantického diela.

Ja sladké túžby, túžby po kráse
spievam peknotou nadšený,
a v tomto duše mojej ohlase
svet môj je celý zavrený;
z výsosti Tatier ona mi svieti,
ona mi z ohňov nebeských letí,
ona mi svety pohýna;
ona mi kýva zo sto životov:
No centrom, živlom, nebom, jednotou
krás mojich moja Marína!

Ako vy, Tatry, keď oblak zlatý
na hory svoje hodíte:
tak ona duchom svojím mi šatí
tône v života úsvite.
Ako vy tamhor’, božie plamene,
svetiel ste žriedla, fakle, korene:
ona blesk myšlienky mojej! —
Ako vy, večné svetov zákony,
harmónij božích čarovné tóny:
tak tá mne os, zenit, kolej!

(ukážka textu z diela Marína)

1 b
Otázka 3:

Ktoré témy sa rozoberajú v texte diela Marína?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré tvrdenie o názve diela Marína je pravdivé?

1 b
Otázka 5:

Ktorý rým je použitý v prvých štyroch veršoch druhej strofy básne?

1 b
Otázka 6:

Aké jednoslabičné slovo mužského rodu by sme mohli použiť namiesto hrubo vyznačeného slova v básni? (v nominatívne j. čísla)

1.
1 b
Otázka 7:

Aké ďalšie dielo napísal autor tejto básne?

1 b
Otázka 8:

Ktorá básnická figúra je použitá v prvom verši prvej strofy?

1 b
Otázka 9:

Koľko interpunkčných znamienok je použitých v texte druhej strofy básnickej skladby Marína? (napíšte slovom)

1.
1 b
Otázka 10:

Vytvorte akuzatív množného čísla od podčiarknutého slova v básnickom diele.

1.
1 b
Zobraz navigáciu