Najnovšie testy

Svetový realizmus v literatúre - Test

preview image
Naposledy upravené: 15.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Z ktorého smeru/filozofie čerpá realizmus ideove základy?

1 b
Otázka 2:

Ktorý žáner je počas v realistickej literatúre najmenej zastúpený?

1 b
Otázka 3:

Ktoré tvrdenie o realizme v literatúre je najviac pravdivé?

1 b
Otázka 4:

Ktoré tvrdenia o postavách v realizme sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Aký prívlastok má realizmus, ktorý reaguje na vlnu buržoáznych revolúcií v Európe, rozvoj vedy, techniky a celkový vývoj spoločnosti.

1.
1 b
Otázka 6:

Ktoré tvrdenie o realizme v literatúre možno považovať za pravdivé?

1 b
Otázka 7:

Ktorý francúzsky autor napísal dielo Ľudská komédia? (priezvisko)

1.
1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich diel nenapísal Dostojevskij?

1 b
Otázka 9:

Z akej krajiny pochádzal autor, ktorý napísal dielo Miláčik?

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich možností pomenúvajú autorov z obdobia svetového realizmu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu