Najnovšie testy

Nox et solitudo - Test

preview image
Naposledy upravené: 16.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké umelecké meno mal autor básnickej zbierky Nox et solitudo? (meno a priezvisko)

1.
1 b
Otázka 2:

Názov zbierky v preklade znamená:

1 b
Otázka 3:

Ktorý umelecký smer literárnej moderny reprezentuje táto básnická zbierka?

1 b
Otázka 4:

Ktoré motívy sú v básnickej zbierke zastúpené?

1 b
Otázka 5:

Ktorý rým je využitý v nasledujúcej strofe básne Zmráka sa, stmieva sa?

Zmráka sa, stmieva sa. Shora i zdola
havrany veslujú do noci spešne...
ktos’ príliš úbohý o pomoc volá,
do tvári hádže nám spomienky hriešne...

1 b
Otázka 6:

Ktoré slovo z nasledujúcich strof je symbolom osamelosti? (N, jednotné číslo)

Hej, topole, tie topole vysoké!
Okolo nich šíre pole – –
Čnejú k nebu veľké, čierne
– zrovna jako čiesi bôle –
topole.

Hej, topole, tie topole bez lístia!
Duch jak čísi špatnej vôle
hrdo stoja ošarpané,
v mraze, vetre, nahé, holé
topole.

1.
1 b
Otázka 7:

Ktorá básnická figúra sa vyskytuje v prvom verši prvej strofy v otázke 6?

1 b
Otázka 8:

V ktorom verši druhej strofy z básne Topole (otázka 6) sa vyskytuje pleonazmus?

1 b
Otázka 9:

Ktorá štylistická figúra sa nachádza v prvej strofe básne Chladný dáždnik?

Chladný dáždik prší, prší
po doline, po návrší
ziabla jeseň žltosť znáša,
rozsieva ju z pôl rubáša.

Mojím lícom slza padá,
srdce východ bôľu hľadá,
znášala ho, hej, tá ruka,
preplnila, srdce puká.

1 b
Otázka 10:

Aký vzor je hrubo vyznačené slovo v básni z otázky 9?

1.
1 b
Zobraz navigáciu