Najnovšie testy

Symetrické a asymetrické šifrovanie - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva vedná disciplína, ktorá sa zaoberá utajovaním existencie informácie?

1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva jedna z najstarších šifier používaná s starovekom Grécku, ktorá využíva prúžok látku s písmenami, ktorá sa obtáča okolo valca rôznej šírky?

1.
1 b
Otázka 3:

Cézarová šifra patrí medzi:

1 b
Otázka 4:

Zašifruj písmeno K prostredníctvom kľúča P použitím Vigenerovej šifry:

Vigenerova šifra štvorec
1.
1 b
Otázka 5:

Kto zostrojil stroj na dešifrovanie s názvom Enigma? (meno a priezvisko)

1.
1 b
Otázka 6:

Ktoré vlastnosti má šifrovací kľúč, ktorý používa Vernamova šifra?

1 b
Otázka 7:

Ktorý z uvedených šifrovacích algoritmov nepatrí medzi symetrické algoritmy?

1 b
Otázka 8:

Čo platí o verejnom kľúči používanom pri asymetrickom šifrovaní?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ak minimálny počet kľúčov je potrebné použiť priasymetrickom šifrovaní, keď chceme zabezpečiť iba to, aby bol obsah správy utajený?

1 b
Otázka 10:

Osoba A chce poslať používateľovi B správu, ktorú nesmie nikto prečítať a B si musí byť istý, že tu správu poslala práve osoba A. Aké je poradie použitia kľúčov od zašifrovania správy osobou A po jej dešifrovanie osobou B?

1 b
Zobraz navigáciu