Najnovšie testy

Základy ekonómie - Test

preview image
Naposledy upravené: 25.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Pojem ekonomika pochádza z dvoch gréckych slov, a to:

1 b
Otázka 2:

Z ktorých vedných disciplín využíva ekonómia poznatky?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Vyber tie tvrdenia, ktoré sú pravdivé pre ekonomické smery z pohľadu prístupu k ekonomickým problémom.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Vyber pravdivé tvrdenia o častiach ekonómie:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Zvoľ možnosti, v ktorých nie je ekonomicky statok priradený do správnej kategórie.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o výrobných faktoroch nie je pravdivé?

1 b
Otázka 7:

Ktoré z uvedených otázok patria medzi základné ekonomické otázky?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktorý ekonomický systém prevláda vo vyspelých štátoch sveta?

1 b
Otázka 9:

Ktoré tvrdenia o štáte ako o ekonomickom subjekte trhu sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Do ktorého ekonomického sektora patrí práca kaderníčky?

1 b
Zobraz navigáciu