Najnovšie testy

Aminokyseliny - Test

preview image
Naposledy upravené: 15.12.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia pre aminokyseliny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

1 b
Otázka 3:

________ bod je taká hodnota pH, pri ktorej sa určitá aminokyselina správa neutrálne a všetky jej molekuly sú vo forme obojakých iónov.

1.
1 b
Otázka 4:

Vyber pravdivé tvrdenia o príčinách zásaditosti, kyslosti a polarite aminokyselín.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich aminokyselín patria medzi kyslé aminokyseliny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich aminokyselín patria medzi bázické aminokyseliny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktoré z nasledujúcich aminokyselín patria medzi aromatické aminokyseliny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich aminokyselín obsahujú síru v postrannom reťazci?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich aminokyselín sú polárne aminokyseliny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich aminokyselín sú nepolárne aminokyseliny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu