Najnovšie testy

Imunitný systém - Test

preview image
Naposledy upravené: 20.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa inak nazývajú biele krvinky?

1.
1 b
Otázka 2:

Ktoré tvrdenia o bielych krvinkách sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

V ktorom miestebiele krvinky tvorené? (2 slová, N)

1.
1 b
Otázka 4:

Ktoré z tvrdení o životnosti bielych krviniek je najsprávnejšie?

1 b
Otázka 5:

Ktoré z uvedených typov krviniek patria medzi agranulocyty?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich bielych krviniek patria medzi granulocyty, teda obsahujú zrniečka?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nepravdivé?

1 b
Otázka 8:

Ako sa nazýva cudzorodá látka alebo bunka, ako napríklad baktéria, peľové zrniečko, vírus, ktorá dokáže v organizme vyvolať imunitnú odpoveď?

1.
1 b
Otázka 9:

Ktoré tvrdenia o imunite sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktoré tvrdenie o imunizácii je nepravdivé?

1 b
Zobraz navigáciu