Najnovšie testy

Úvod do dejepisu - Test

preview image
Naposledy upravené: 18.10.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Doplňte správne slovo do nasledujúcej vety:
Hmotné, písomné a obrazové _____________ slúžia historikom ako zdroj informácií o minulosti.

1.
1 b
Otázka 2:

Doplňte slovo, ktoré najlepšie vystihuje archeológiu ako vedu:
Archeológia je veda, ktorá sa zaoberá odkrývaním a dokumentovaním pôvodu a vývoja ľudskej histórie pomocou:

1 b
Otázka 3:

Genealógia je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním:

1 b
Otázka 4:

Ktorá pomocná veda historická skúma historické zástavy a vlajky?

1 b
Otázka 5:

Napíš, ktorá pomocná veda historická sa zaoberá skúmaním mincí. (N, sg., malé písmena, s diakritikou).

1.
1 b
Otázka 6:

Ktorá pomocná veda historická skúma pečate?

1 b
Otázka 7:

Ktorá historická veda skúma erby?

1 b
Otázka 8:

Napíš meno človeka, ktorý sa považuje za otca dejepisu. (N, sg., veľké začiatočné písmeno, s diakritikou).

1.
1 b
Otázka 9:

Vyber pravdivé tvrdenia:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Z nasledujúcich tvrdení vyber to, ktoré je nesprávne:

1 b
Zobraz navigáciu