Najnovšie testy

Pohyb po kružnici a voľný pád - Test

preview image
Naposledy upravené: 28.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o rovnomernom pohybe po kružnici sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktoré tvrdenie platí pri rovnomernom pohybe po kružnici o zrýchlení, ktoré smeruje do stredu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich ukážok vektorov uhlovej rýchlosti a rýchlosti sú správne? Použite pravidlo pravej ruky.

rovnomerny pohyb po kruznici, pravidlo pravej ruky
* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Zrýchlenie voľného pádu sa nazýva

1 b
Otázka 5:

Akú hodnotu má v našej zemepisnej šírke zrýchlenie voľného pádu? (zaokrúhlené na 2 desatinné čísla)

1.
1 b
Otázka 6:

V ktorých jednotkách sa meria uhlová dráha?

1 b
Otázka 7:

Pevný disk počítača veľkosti 2,5"(1 palec = 2,54 cm) sa otáča rýchlosťou 7200 otáčok za minútu. Akou rýchlosťou sa otáča bod na úplnom okraji disku? (m · s-1, zaokrúhlené na 2 desatinné čísla)

1.
1 b
Otázka 8:

Kolesá na bicykli cyklistu majú priemer 80 centimetrov. Za minútu sa otočia 120-krát. Koľko metrov prejde cyklista na bicykli za 20 sekúnd?

1.
1 b
Otázka 9:

Za aký čas dopadne kovová guľa pustená z Eiffelovej veže (výška 300 metrov)?(g = 10, m · s-1, zaokrúhlené na 2 desatinné čísla)

1.
1 b
Otázka 10:

Koľko metrov zostáva telesu na dopad k zemskému povrchu v 9. sekunde, ak bolo voľne pustené z výšky 450 metrov? (g = 10, zaokrúhlené na 2 desatinné čísla)

1.
1 b
Zobraz navigáciu