Najnovšie testy

Základy biológie - Test

preview image
Naposledy upravené: 24.10.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Biologická disciplína, ktorá skúma funkcie živých sústav a ich orgánov sa nazýva:

1 b
Otázka 2:

Biologická disciplína, ktorá sa zaoberá stavbou tela a orgánov sa nazýva:

1 b
Otázka 3:

Veda, ktorá skúma vyhynuté organizmy sa nazýva:

1 b
Otázka 4:

Biologická disciplína etológia sa zaoberá skúmaním:

1 b
Otázka 5:

Biologická disciplína mykológia sa zaoberá skúmaním:

1 b
Otázka 6:

Biologická disciplína histológia skúma:

1 b
Otázka 7:

Náuka o vtákoch sa nazýva: (N. sg. malé písmená, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 8:

Tvar, štruktúru buniek a ich organiel študuje: (N. sg. malé písmená, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 9:

Vyber tú možnosť, ktorá zobrazuje základné kategórie taxónov v poradí od najvšeobecnejšej po najkonkrétnejšiu.

1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich vied patria medzi zoológiu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu