Najnovšie testy

Rastrová a vektorová grafika - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva obrazový bod, z ktorých sú zložené rastrové obrázky?

1.
1 b
Otázka 2:

Čo udáva farebná hĺbka?

1 b
Otázka 3:

Koľko farieb má obrázok s farebnou hĺbkou True Color?

1 b
Otázka 4:

Šírka obrázka je 1800 obrazových bodov. Koľko obrazových bodov potrebuje mať jeho výška, ak obrázok chceme tlačiť s rozlíšením 300 DPI a rozmermi š x v = 15,24 x 10,16 cm?

1.
1 b
Otázka 5:

Obrázok má rozmery 10x7 obrazových bodov a obsahuje modrú, červenú, žltú, čiernu, zelenú a fialovú farbu. (Obrázok bude neskôr priložený)

  1. Aká je jeho farebná hĺbka? (1 číslo)
  2. Koľko B zaberá obrázok? (1 číslo)
  3. Koľko B zaberá obrázok, ak ho uložíme v kompresnom pomere 1:1,25? (1 číslo)
1.
2.
3.
3 b
Otázka 6:

Napíš názvy/pomer farieb v RGB modeli.

  1. RGB(255,255,0)
  2. RGB(255,255,255)
  3. RGB(0,255,255) (pomenovanie obsahuje jednu farbu)
  4. purpurová
  5. sivá
1.
2.
3.
4.
5.
1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva voliteľný kanál, ktorý určuje priehľadnosť/transparentnosť v RGB farebnom modeli?

1 b
Otázka 8:

Farebný model HSB určuje primárne:

1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich rastrových grafických formátov umožňujú použiť priehľadnosť?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

V ktorých rastrových grafických formátov sa používa bezstratová kompresia?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 11:

Ktoré z nasledujúcich rastrových grafických formátov nie je vhodné využiť pre web?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 12:

Aké označenie má skupina formátov pre surové, nespracované obrázky, ktoré sú uložené tak, ako ich zachytil senzor na fotoaparáte a umožňujú pokročilé úpravy?

1.
1 b
Otázka 13:

Ktoré z nasledujúcich formátov patria medzi vektorové grafické formáty?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 14:

Označ nepravdivé tvrdenia, ktoré sa týkajú porovnania rastrovej a vektorovej grafiky.

* možný výber viacerých odpovedí
2 b
Otázka 15:

Ktorá možnosť obsahuje iba rastrové grafické editory?

1 b
Zobraz navigáciu