Najnovšie testy

Vodstvo Slovenska - Test

preview image
Naposledy upravené: 24.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktorá možnosť obsahuje správne doplnené miesta? Váh ma dva pramene, a to Biely Váh, ktorý pramení pod _____ a Čierny Váh, ktorý pramení pod _____. Oba sa spájajú pri _____.

1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich riek sú prítoky Váhu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

1 b
Otázka 5:

Väčšina jazier na Slovensku, je _____ pôvodu.

1.
1 b
Otázka 6:

Ktoré z tvrdení je pravdivé o rieke Tisa?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Jašteričie jazero je:

1 b
Otázka 8:

Rieka Hornád je dlhšia ako:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva druhá najdlhšia rieka na Slovensku?

1.
1 b
Otázka 10:

Najväčšie zásoby podzemných vôd sú na _____ ostrove.

1.
1 b
Zobraz navigáciu