Najnovšie testy

Základy geografie - Test

preview image
Naposledy upravené: 20.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Geografická veda, ktorá sa zaoberá štúdiom pôdy a jej priestorovou diferenciáciou, sa nazýva:

1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva veda, ktorá sa zaoberá štúdiom podnebia?

1.
1 b
Otázka 3:

Veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľadovcov a snehovej pokrývky sa nazýva:

1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje vedný odbor s názvom paleogeografia?

1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich usporiadaní je správne z hľadiska vrstiev geosféry? (od najbližšej k jadru)

1 b
Otázka 6:

Do krajinnej sféry nepatrí:

1 b
Otázka 7:

Pojem geografia prvýkrát použil:

1 b
Otázka 8:

Náuka o georeliéfe je:

1 b
Otázka 9:

Vedná disciplína, ktorá skúma horniny sa nazýva:

1 b
Otázka 10:

Vyber pravdivé tvrdenia ohľadom geografie:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu