Najnovšie testy

Vzorce kryštalických solí - Test

preview image
Naposledy upravené: 16.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Úloha na precvičenie vzorcov kryštalických solí:
Napíš vzorce pre nasledujúce kryštalické soli (dolný index ako normálne číslo + oddelenie bodkou bez medzery, napr. A2.B4):

  1. hexahydrát chloridu vápenatého
  2. tetrahydrát chromanu sodného
  3. tetrahydrát síranu manganatého
  4. heptahydrát síranu nikelnatého
  5. tetrahydrát chloristanu ortuťného
  6. dihydrát hydroxidu chromitého
  7. trihydrát dusičnanu meďnatého
  8. oktahydrát fosforečnanu nikelnatého
  9. dihydrát jodičnanu nikelnatého
  10. monohydrát siričitanu amonného

(Poznámka: Cvičenie obsahuje soli, hydrogensoli, podvojné a soli kyslíkatých kyselín)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10 b
Zobraz navigáciu