Najnovšie testy

Chemické reakcie - Test

preview image
Naposledy upravené: 22.04.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazývajú chemické látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie?

1.
1 b
Otázka 2:

Pre chemické reakcie platí, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktoré tvrdenie o základných chemických zákonoch nie je správne?

1 b
Otázka 4:

Ako nazývame typ reakcie, pri ktorej sa zložitejšie látky štiepia na jednoduchšie?

1 b
Otázka 5:

Ako sa nazýva typ chemickej reakcie, kedy si obe vstupné látky navzájom vytláčajú atómy alebo celé funkčné skupiny?

1 b
Otázka 6:

Pri ktorom type chemickej reakcie nastáva zánik násobnej väzby?

1 b
Otázka 7:

Pri ktorom type chemickej reakcie pri ktorej vzniká násobná väzba?

1 b
Otázka 8:

Ako sa nazýva typ chemickej reakcie, pri ktorej sa preskupia atómy vnútri molekuly?

1.
1 b
Otázka 9:

Molekuly vodíka sa odštiepajú pri:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktorý ión sa prenáša pri protolytických reakciách?

1 b
Zobraz navigáciu