Najnovšie testy

Informatika základné pojmy - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa v informatike nazýva najmenšia jednotka informácie, pomocou ktorej je možné uložiť práve 1 z 2 možných stavov?

1.
1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva správa, textový, číselný fakt, ktorý sám o sebe pre nás nemá žiadnu informačnú hodnotu?

1.
1 b
Otázka 3:

Ako nazývame údaj spolu s jeho významom?

1.
1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva prenos informácie do systému znakov podľa vopred známych verejných pravidiel?

1.
1 b
Otázka 5:

Ako sa nazýva prenos informácie do systému znakov s cieľom jej utajenia?

1.
1 b
Otázka 6:

Ako nazývame proces prenosu informácie do číselnej podoby, ktorej počítač rozumie?

1.
1 b
Otázka 7:

Ako nazývame konečnú postupnosť vykonateľných krokov na vyriešenie určitého problému, vykonanie úlohy alebo výpočtu?

1.
1 b
Otázka 8:

Aký prívlastok má informácia zapísaná pomocou číslic (iné slovo pre číselná)?

1.
1 b
Otázka 9:

Aký prívlastok má spojitá informácia, napríklad svetlo, zvuková vlna?

1.
1 b
Otázka 10:

Aký prívlastok má kód, ktorým sú zapísané informácie v počítači?

1.
1 b
Zobraz navigáciu