Najnovšie testy

Digitalizácia zvuku - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá z možností má správne zoradené kroky digitalizácie zvuku?

1 b
Otázka 2:

Odpovedz na otázky ohľadom digitalizácie zvuku zobrazenej na obrázku červenou farbou.

  1. Ktorý krok digitalizácie zvuku predstavuje modrá krivka?
  2. Aká je vzorkovacia frekvencia (v Hz)?
  3. Aká bitová hĺbka postačuje na uchovanie tejto zvukovej stopy (v bitoch)?
Graf digitalizácie zvuku
1.
2.
3.
1 b
Otázka 3:

Čo označuje bitrate (dátový tok) zvukovej stopy?

1 b
Otázka 4:

Na čo slúži D/A prevodník?

1 b
Otázka 5:

Koľko KiB bude zaberať 10 sekundová zvuková stopa, ktorá ma nasledujúce parametre?

  1. Vzorkovacia frekvencia: 1200 Hz
  2. Bitová hĺbka: 24 bit
  3. Počet kanálov: 2
  4. Kompresný pomer: 1:1,25
1.
2 b
Otázka 6:

Ako sa nazýva zariadenie alebo softvér na kódovanie (vrátane komprimácie) zvuku do konkrétneho formátu a dekódovanie zvukového súboru na jeho prehratie/prenos??

1.
1 b
Otázka 7:

Ktorý zvukový formát je priamo určený na uloženie jednoduchých zvukov hudobných nástrojov?

1.
1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich zvukových formátov používa bezstratovú kompresiu?

1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich zvukových formátov nie je vhodný na prehrávanie a uchovávanie pesničiek?

1 b
Otázka 10:

Ako sa nazýva kontinuálny prenos zvukového diela medzi zdrojovým a koncovým používateľom?

1 b
Zobraz navigáciu