Najnovšie testy

Výroky a logické spojky - Test

preview image
Naposledy upravené: 16.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva spojenie výrokov pomocou logickej spojky ∨?
Príklad: A ∨ B

1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva spojenie výrokov pomocou logickej spojky ⇒?
Príklad: A ⇒ B

1 b
Otázka 3:

Ako sa nazýva spojenie výrokov pomocou logickej spojky ⇔?
Príklad: A ⇔ B

1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva spojenie výrokov pomocou logickej spojky ∧?
Príklad: A ∧ B

1 b
Otázka 5:

Ktoré logické hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky za premenné x, y, z a w tak, aby bola logicky správna?

A B A ∧ B A ∨ B A ⇒ B A ⇔ B
1 1 1 1 1 w
1 0 0 1 z 0
0 1 0 y 1 0
0 0 x 0 1 1
1 b
Otázka 6:

Ako sa nazýva zložený výrok, výroková formula, ktorý je vždy pravdivý/nepravdivý, bez ohľadu na pravdivostné hodnoty jednotlivých výrokov, z ktorých je zložená?

1 b
Otázka 7:

Ktoré dva matematické symboly označujú všeobecný kvantifikátor a existenčný kvantifikátor, ktoré sa používajú na určenie množstva pri kvantifikovaných výrokoch?

1 b
Otázka 8:

Obmena implikácie výroku A ⇒ B je výrok:

1 b
Otázka 9:

Negácia implikácie výroku A ⇒ B je výrok:

1 b
Otázka 10:

Obrátená implikácia výroku A ⇒ B je výrok:

1 b
Zobraz navigáciu