Najnovšie testy

Sídla - Test

preview image
Naposledy upravené: 27.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Aké je pomenovanie pre samostatný samosprávny (vidiecky alebo mestský) územný celok utvorený z aspoň jedného sídla? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 2:

Aký je minimálny počet obyvateľov, aby sa mesto mohlo nazývať veľkomestom?

1 b
Otázka 3:

Ktoré tvrdenia platia pre mestskú aglomeráciu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Akým pojmom, ktoré označuje zoskupenie miest by sme mohli pomenovať Liverpool - Manchester? (1 slovo, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 5:

Názvy z rôznych častí sveta, ako napríklad: Tokaido, Bos-Wash, Randstad, Sa-Sa označujú pojmom:

1 b
Otázka 6:

Ak by sme aplikovali Zipfovo pravidlo na najľudnatejšie mesto s 1 000 000 obyvateľov, druhé mesto by malo:

1 b
Otázka 7:

Na obrázku, ktorý znázorňuje funkčné členenie mesta, sú/je vyobrazené:

navrh funkcneho clenenia mesta
1 b
Otázka 8:

Ako sa nazýva proces osídľovania, mestský spôsob života, rast počtu miest a obyvateľov v nich? (1 slovo, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 9:

V ktorom štáte sa nachádza najväčšia aglomerácia na svete?

1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia pre slumy?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu