Najnovšie testy

Množiny, operácie, základné pojmy - Test

preview image
Naposledy upravené: 16.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva nasledujúca základná množinová operácia?
A ⊂ B

1 b
Otázka 2:

Ktorý pojem pomenúva túto množinovú operáciu?
A ∩ B

1 b
Otázka 3:

Ktoré tvrdenie naisto platí pre toto označenie množín?
A = B

1 b
Otázka 4:

Ako sa nazýva nasledujúca množinová operácia?
A ∪ B

1 b
Otázka 5:

Ako sa nazýva nasledujúca množinová operácia?
A ⊆ B

1 b
Otázka 6:

Ako sa nazývajú tieto základné množinové operácie?

  • A − B
  • A×B
1 b
Otázka 7:

Ako nazývame toto označenie množiny?
AC

1 b
Otázka 8:

Ktoré matematické označenia reprezentujú prázdnu množinu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ktorý pojem označuje množiny, ktorých prienik je prázdna množina?

1 b
Otázka 10:

Ktoré rovnosti množín a ich množinové operácie patria medzi takzvané De Morganove pravidlá?

1 b
Zobraz navigáciu