Najnovšie testy

Sila, skladanie a rozklad sily - Test

preview image
Naposledy upravené: 22.12.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá možnosť fyzikálnych jednotiek SI sústavy je správna pre jednotku sily, 1 Newton?

1 b
Otázka 2:

O sile, ako fyzikálnej veličine, platí, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktorá z uvedených interakcií nepatrí medzi základné fyzikálne interakcie?

1 b
Otázka 4:

O vzájomnom pôsobení telies hovoríme, ak:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktoré z uvedených tvrdení o siláchnepravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

O uvedených silách je pravdivé, že:

sila, skladanie sil
* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Aká veľká sila vznikne súčtom síl F1 a F2 v prípade, že F1 = 5N a F2 = 8 N? (N,zaokrúhlené na 2 desatinné miesta)

sila, skladanie kolmych sil
1.
1 b
Otázka 8:

Ktorý zo vzorcov pre výpočet síl na obrázku je správny?

sila, skladanie sikmych sil
1 b
Otázka 9:

Guľôčka je od okraja A zavesenej dosky vzdialená 48 cm. Čo platí o sile F2, ktorá je rovnako orientovaná ako sila F1 a pôsobí na okraji B? Dĺžka dosky je 60 cm.

rozklad sil
1 b
Otázka 10:

Teleso sa vodorovne pohybuje po podložke rovnomerne priamočiarym pohybom a sila F1 pôsobí v smere pohybu. Čo platí v prípade, ak uvažujeme o trecej sile, ktorá sa rovná sile F1?

1 b
Zobraz navigáciu