Najnovšie testy

Doba kamenná - Test

preview image
Naposledy upravené: 27.10.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Najstaršia časť doby kamennej sa nazýva:

1 b
Otázka 2:

Mladšia doba kamenná sa inak nazýva:

1 b
Otázka 3:

Pomenovanie chalkolit vznikol podľa gréckeho slova chalkos, čo znamená:

1 b
Otázka 4:

Praveký človek bol v dobe kamennej:

1 b
Otázka 5:

Zástupcovia ktorých rodov patria do doby kamennej?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Označ nesprávne tvrdenie o paleolite:

1 b
Otázka 7:

Nástenné maľby sa nachádzajú v jaskyniach Lascaux a Altamira. Tieto jaskyne sa nachádzajú (podľa poradia):

1 b
Otázka 8:

Vyber správne tvrdenia o dobe kamennej

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva hlinená soška zobrazujúca ženu a jej plodnosť. (N. sg. malé písmena, s diakritikou).

1.
1 b
Otázka 10:

Vyber pravdivé tvrdenia:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu