Najnovšie testy

Sieť internet a služba WWW - Test

preview image
Naposledy upravené: 27.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazývala jedna z prvých počítačových sietí, ktorá sa stala základom pre sieť internet?

1 b
Otázka 2:

Čo dokážeme zistiť pomocou príkazu ping?

1 b
Otázka 3:

Ktorým príkazom vieme vystopovať posielanie IP paketov po zariadeniach v sieti internet?

1 b
Otázka 4:

Bez ktorého sieťového zariadenia by sieť internet nemohla existovať?

1 b
Otázka 5:

Ktorý sieťový protokol/služba/server slúži na preklad IP adries na doménové adresy?

1.
1 b
Otázka 6:

Vypíš z nasledujúcej URL adresy tú časť, ktorá označuje dopyt spolu s parametrom.

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?country=Slovakia#Bratislava

1.
1 b
Otázka 7:

Vyznačená časť v URL adrese www.sk.wikipedia.org je:

1 b
Otázka 8:

Kto sa zaslúžil o vytvorenie WWW?

1 b
Otázka 9:

Čo sa skrýva pod označením WWW? (dlhý tvar v angličtine)

1.
1 b
Otázka 10:

Označ iba pravdivé tvrdenia.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu