Najnovšie testy

Stavba a štruktúra atómu - Test

preview image
Naposledy upravené: 12.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vyberte správne tvrdenie ohľadom zloženia a štruktúry atómu.

1 b
Otázka 2:

Ktoré z uvedených elementárnych častíc sa nazývajú nukleóny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Protónové číslo sa označuje

1 b
Otázka 4:

Vyber správnu odpoveď ohľadom nukleónového čísla atómu.

1 b
Otázka 5:

Ako sa nazývajú atómy s rovnakým počtom protónov, ale líšia sa rôznym počtom neutrónov? (1 slovo, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 6:

Vyber správne tvrdenie, ktoré platí pre nuklidy.

1 b
Otázka 7:

Ktorá z uvedených častíc ma najmenšiu hmotnosť?

1 b
Otázka 8:

Aké je meno vedca, ktorý vytvoril tzv. Planetárny model atómu?

1 b
Otázka 9:

Ktoré z daných kvantových čísel určuje tvar a energiu orbitálu?

1 b
Otázka 10:

Podľa Pauliho princípu môžu byť na hladine p najviac

1 b
Zobraz navigáciu