Najnovšie testy

Osobnosť a typológie - Test

preview image
Naposledy upravené: 14.10.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vyberte pravdivý výrok ohľadom utvárania osobnosti z psychologického hľadiska.

1 b
Otázka 2:

Na rozdelení ľudí do dvoch skupín, introvertov a extrovertov sa podieľal predovšetkým:

1 b
Otázka 3:

Rozdelenie ľudí do 4 skupín na sangvinika, melancholika, flegmatika a cholerika prvýkrát zaviedol:

1 b
Otázka 4:

Delenie ľudí na sangvinika, melancholika, flegmatika a cholerika bolo pôvodne podľa:

1 b
Otázka 5:

Pre introvertného človeka je prevažne charakteristické, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Kretschmerova a Sheldonova typológia delí ľudí podľa:

1 b
Otázka 7:

Pre sangvinika je typické:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Flegmatika najviac vystihuje:

1 b
Otázka 9:

Pre cholerika je najviac typické:

1 b
Otázka 10:

Typológia podľa Ernsta Kretschmera zaraďuje ľudí do:

1 b
Zobraz navigáciu