Najnovšie testy

Litosféra - Test

preview image
Naposledy upravené: 19.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Doplňte správne odpovede: Zemská kôra je hrubá v priemere _____ km a od zemského plášťa je oddelená Mohorovičičovou _____.

1 b
Otázka 2:

V hĺbke v rozmedzí približne 100 až 200 km sa nachádza plastická zóna - _____, po ktorej sa pohybujú litosferické dosky.

1.
1 b
Otázka 3:

Najspodnejšiu vrstvu zemskej kôry tvorí

1 b
Otázka 4:

Približne 95 % zemskej kôry tvoria

1 b
Otázka 5:

Ako sa nazýva mechanické rozrušovanie hornín na menšie úlomky? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 6:

Do vety doplň správne pojmy: Žeravá ______, ktorá vyteká z _____________ sa nazýva _____.

1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva superkontinent z obdobia prahôr, ktorým bol obklopený praoceánom Panthalassa?

1.
1 b
Otázka 8:

Ktoré z nasledujúcich dosiek patria medzi hlavné litosférické dosky?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

O litosférických doskách platí, že:

1 b
Otázka 10:

Ktorá z nasledujúcich viet nie je pravdivá?

1 b
Zobraz navigáciu