Najnovšie testy

Slovensko - základné údaje - Test

preview image
Naposledy upravené: 24.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá z nasledujúcich možností správne vyjadruje rozlohu Slovenskej republiky? (v km2, k roku 2019)

1 b
Otázka 2:

Ktorá z nasledujúcich čísel o hustote zaľudnenia na Slovenskej republike je správne? (obyvatelia na km2, k roku 2019)

1 b
Otázka 3:

Ktorá z nasledujúcich možností o počte obyvateľov Slovenskej republiky je správne? (k roku 2019)

1 b
Otázka 4:

Napíš dátum vzniku Slovenskej republiky (dátum s medzerami, napr. 2. 3. 2004)

1.
1 b
Otázka 5:

Ktoré poludníky prechádzajú Slovenskou republikou?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré rovnobežky prechádzajú Slovenskou republikou?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

1. Napíš názov krajiny, s ktorou má Slovenská republika najkratšiu hranicu. (názov štátu, s diakritikou)
2. Napíš názov krajiny, s ktorou má Slovenská republika najdlhšiu hranicu. (názov štátu, s diakritikou)

1.
2.
1 b
Otázka 8:

Napíš názov mora, ku ktorému má Slovenská republika najkratšiu vzdialenosť. (2 slová)

1.
1 b
Otázka 9:

Priemerná nadmorská výška na Slovensku je približne:

1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o Slovenskej republike sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu