Najnovšie testy

Vývin psychiky a osobnosti - Test

preview image
Naposledy upravené: 15.12.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vývinom psychiky jedinca sa zaoberá:

1 b
Otázka 2:

Pojem batoľa sa používa pre dieťa vo veku:

1 b
Otázka 3:

Piagetova teória člení vývin jedinca na:

1 b
Otázka 4:

Psychosexuálnu teóriu vývinu jedinca zaviedol a popísal

1 b
Otázka 5:

Psychosexuálna teória vývinu jedinca má

1 b
Otázka 6:

Ktoré z uvedených štádií nepatrí medzi psychosexuálne štádiá?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Eriksonova teória vývinu jedinca má:

1 b
Otázka 8:

Podľa Eriksonovej teórie prebieha konflikt medzi dôverou a nedôverou v:

1 b
Otázka 9:

V období adolescencie (12-18 rok) prebieha podľa Eriksona konflikt medzi:

1 b
Otázka 10:

Podľa Eriksona je v období dospelosti (25-65 rokov) pre človeka predovšetkým dôležitý pocit:

1 b
Zobraz navigáciu