Najnovšie testy

Výroky - pravdivostné tabuľky - Test

preview image
Naposledy upravené: 13.01.2022
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok ¬B ⇒ ¬A, aby bola logicky správna?

A B ¬B ⇒ ¬A
1 1
1 0
0 1
0 0
1 b
Otázka 2:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok ¬A ∧ (A ⇒ B), aby bola logicky správna?

A B ¬A ∧ (A ⇒ B)
1 1
1 0
0 1
0 0
1 b
Otázka 3:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok ¬A ∨ B, aby bola logicky správna?

A B ¬A ∨ B
1 1
1 0
0 1
0 0
1 b
Otázka 4:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok (A ∧ B) ⇒ A, aby bola logicky správna?

A B (A ∧ B) ⇒ A
1 1
1 0
0 1
0 0
1 b
Otázka 5:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B), aby bola logicky správna?

A B (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B)
1 1
1 0
0 1
0 0
1 b
Otázka 6:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok A ∧ ¬(B ∨ C), aby bola logicky správna?

A B C A ∧ ¬(B ∨ C)
1 1 1
1 1 0
1 0 0
0 0 0
1 b
Otázka 7:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ C), aby bola logicky správna?

A B C (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ C)
1 1 1
1 0 1
0 1 0
0 0 0
1 b
Otázka 8:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok [(A ∧ B] ⇒ C) ⇔ [A ⇒ (B ⇒ C)], aby bola logicky správna?

A B C [(A ∧ B] ⇒ C) ⇔ [A ⇒ (B ⇒ C)]
1 1 1
1 0 1
0 1 0
0 0 0
1 b
Otázka 9:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok (¬A ⇒ C) ∨ (B ∧ ¬C), aby bola logicky správna?

A B C (¬A ⇒ C) ∨ (B ∧ ¬C)
1 1 1
1 0 1
0 1 0
0 0 0
1 b
Otázka 10:

Ktoré pravdivostné hodnoty je potrebné doplniť do pravdivostnej tabuľky (zostupne) pre výrok ( A ∧ B) ∨ (¬B ∧ C), aby bola logicky správna?

A B C ( A ∧ B) ∨ (¬B ∧ C)
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0
1 b
Zobraz navigáciu