Najnovšie testy

Bielkoviny - Test

preview image
Naposledy upravené: 18.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí o bielkovinách?

1 b
Otázka 2:

Ktoré z nasledujúcich funkcií v tele zabezpečujú proteíny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktoré výrazy je možné doplniť do vety, aby bola fakticky správna?
Druh chemickej väzby, pri ktorej sa viaže karboxylová skupina jednej molekuly s aminokyselinovou skupinou druhej molekuly sa nazýva _____ väzba.

1.
1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich o štruktúre proteínov nie je pravdivé?

1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich proteínov nepatria medzi sféroproteíny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Globulárne biekoviny, ktoré sa nachádzajú v bunkovom jadre a viažu sa na nukelové kyseliny sa nazývajú _____.

1.
1 b
Otázka 8:

Pre albumíny platí, že:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

O globulínoch je pravdivé, že

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktoré tvrdenie o proteínoch je pravdivé?

1 b
Zobraz navigáciu