Najnovšie testy

Chemické väzby - Test

preview image
Naposledy upravené: 01.12.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Doplň správne pojmu do vety o energii v chemickej väzbe:
Pri vzniku chemickej väzby sa uvoľní _____ energia. Čím je tá energia _____, tým je chemická väzba stabilnejšia a pevnejšia. Pri rozštiepení chemickej väzby sa uvoľní ____ energia. Táto energia je _____ ako _____ energia.

1 b
Otázka 2:

Ako sa nazývajú vysoko reaktívne častice, ktoré majú jeden alebo viac nespárovaných elektrónov?

1.
1 b
Otázka 3:

Pre kovalentnú väzbu platí, že

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré tvrdenie o dvojitej kovalentnej väzbe je pravdivé?

1 b
Otázka 5:

Ako sa nazývajú elektróny na poslednej vrstve?

1.
1 b
Otázka 6:

Ktorý rozdiel elektronegativít atómov platí pre polárnu väzbu?

1 b
Otázka 7:

Kladne nabitý ión sa nazýva _____, záporne nabitý ión sa nazýva _____. Molekula, ktorá má záporný aj kladný pól sa nazýva _____. (všade 1 slovo s diakritikou)

1.
2.
3.
1 b
Otázka 8:

Ako sa nazýva typ chemickej väzby, kedy jeden atóm, nazývajúci sa donor, poskytne oba elektróny druhému atómu, ktorý sa nazýva akceptor?

1 b
Otázka 9:

Ktoré tvrdenie o typoch chemických väzieb a kryštáloch je ako jediné pravdivé?

1 b
Otázka 10:

Ktoré tvrdenia o druhoch chemických väzieb sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu