Najnovšie testy

Sieťové protokoly a porty - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Priraďte názov sieťového protokolu k jeho popisu.

Tab. 1: Prehľad najznámejších sieťových protokolov a ich portov
Sieťový protokol Popis Číslo portu
1 Posielanie hypertextových dokumentov. 80
2 Šifrované posielanie hypertextových dokumentov. 443
3 Posielanie súborov. 20,21
4 Šifrované posielanie súborov. 22
5 Posielanie emailov. 25
6 Preklad človekom zrozumiteľných textových adries na IP adresu (napríklad google.com na 88.190.223.098). 53
7 Pridelenie IP adresy a konfigurácia sieťového zariadenia. 67,68
8 Šifrované prihlásenie na vzdialené zariadenie. 22
9 Nešifrované prihlásenie na vzdialené zariadenie. 23
Kliknutím priraďte správne možnosti:
DHCP
SMTP
Telnet
HTTPS
SFTP
FTP
SSH
DNS
HTTP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*Kliknutím na vyplnenú odpoveď ju vymažete
9 b
Otázka 2:

Priraďe skupinu portov k ich popisu. (Namiesto čísel 1,2,3)

Tab. 2: Skupiny sieťových portov a ich význam
Skupina portov Rozsah Popis
1 0 - 1023 Vyhradené porty pre známe služby ako HTTP, FTP.
2 1024 - 49 151 Vyhradené pre služby rôznych aplikácií (napr. Online hra Minecraft 25565).
3 49 152 - 65 535 Sú automaticky pridelené operačným systémov aplikáciám, ktoré komunikujú cez internet.
Kliknutím priraďte správne možnosti:
Registrované porty
Dynamické/Privátne porty
Všeobecne známe porty
1.
2.
3.
*Kliknutím na vyplnenú odpoveď ju vymažete
3 b
Zobraz navigáciu