Najnovšie testy

Základné pojmy z informatiky - Test

preview image
Naposledy upravené: 05.11.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Priraď základne pojmy z informatiky podľa ich popisu.

  1. Aký prívlastok má informácia zapísaná pomocou číslic?
  2. Ako nazývame proces prenosu informácie do číselnej podoby, ktorej počítač rozumie?
  3. Ako nazývame údaj spolu s jeho významom?
  4. Ako sa nazýva prenos informácie do systému znakov podľa vopred známych verejných pravidiel?
  5. Ako nazývame konečnú postupnosť vykonateľných krokov na vyriešenie určitého problému, vykonanie úlohy alebo výpočtu?
  6. Aký prívlastok má spojitá informácia, napríklad svetlo, zvuková vlna?
  7. Ako sa nazýva prenos informácie do systému znakov s cieľom jej utajenia
  8. Aký prívlastok má kód, ktorým sú zapísané informácie v počítači?
  9. Ako sa v informatike nazýva najmenšia jednotka informácie, pomocou ktorej je možné uložiť práve 1 z 2 možných stavov?
  10. Ako sa nazýva správa, textový, číselný fakt, ktorý sám o sebe pre nás nemá žiadnu informačnú hodnotu?
Kliknutím priraďte správne možnosti:
binárny
informácia
analógová
digitálna
algoritmus
kódovanie
digitalizácia
údaj
bit
šifrovanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Kliknutím na vyplnenú odpoveď ju vymažete
1 b
Zobraz navigáciu