Najnovšie testy

Sieťové adresy a protokoly - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vyber správne tvrdenie, ktoré platí pre sieťové protokoly TCP a UDP.

1 b
Otázka 2:

Ktorý sieťový protokol je vhodný pre sťahovanie súborov a ktorý pre videokonferenciu?

1 b
Otázka 3:

Ako sa nazýva referenčný model, ktorý označuje skupinu protokolov používaných v počítačovej sieti?

1 b
Otázka 4:

Ktoré sieťové zariadenie, prípadne softvér, kontroluje prichádzajúcu a odchádzajúcu sieťovú prevádzku, a tým zlepšuje bezpečnosť siete?

1.
1 b
Otázka 5:

Aké číslo portu má sieťový protokol HTTP?

1 b
Otázka 6:

Ako sa nazýva sieťový protokol, ktorý slúži na posielanie súborov cez nezabezpečené pripojenie?

1.
1 b
Otázka 7:

Koľko existuje sieťových portov?

1 b
Otázka 8:

Aké najväčšie číslo sa môže nachádzať v IPv4 adrese?

1.
1 b
Otázka 9:

Ktorá z nasledujúcich IP adries patrí medzi privátne (súkromné) adresy?

1 b
Otázka 10:

Akú skratku má sieťová služba, ktorá sa stará o preklad súkromných IP adries na verejné?

1.
1 b
Otázka 11:

Na čo slúži služba DHCP?

1 b
Otázka 12:

Ktoré sieťové zariadenie najčastejšie zabezpečuje DHCP a preklad privátnych IP adries na verejné?

1 b
Otázka 13:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé pre IP adresu?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 14:

Ktoré tvrdenia platia o MAC adrese?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 15:

Ktoré z daných reťazcov je validná (platná) MAC adresa?

1 b
Zobraz navigáciu