Najnovšie testy

Trh a konkurencia - Test

preview image
Naposledy upravené: 27.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Podľa veľkosti trhu, rozoznávame:

1 b
Otázka 2:

Ktoré tvrdenie najlepšie charakterizuje agregátny trh?

1 b
Otázka 3:

Ako sa nazýva výmena jedného tovaru za iný, takzvaná naturálna výmena? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 4:

Ktorým pojmom môžeme označiť výmenný pomer statkov v peňažných jednotkách?

1 b
Otázka 5:

Pojem ekvilibirum v ekonomike označuje stav, kedy:

1 b
Otázka 6:

Krivka na nasledujúcom grafe znázorňuje:

trhova krivka
1 b
Otázka 7:

Pre konkurenciu na strane dopytu platí:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Podnikateľ zmenil obal na produkte a pridal zdravšie ingrediencie. Cenu produktu znížil o 5 %. Z pohľadu konkurencie ide o:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva nedokonalá konkurencia, kedy zopár firiem z rovnakého odvetvia bráni vstupu ďalších subjektov na trh? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 10:

Ktoré zo znakov sú príznačné pre dokonalý trh?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu