Najnovšie testy

Kinematika a priemerná rýchlosť - Test

preview image
Naposledy upravené: 19.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z uvedených tvrdení platia pre hmotný bod ako model telesa?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva množina bodov, v ktorých sa hmotný bod nachádzal počas svojho pohybu? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 3:

Polohu telesa určujeme vzhľadom na:

1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich fyzikálnych veličín patria medzi vektorové fyzikálne veličiny?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Mechanickým pohybom rozumieme

1 b
Otázka 6:

Príklad:
Adam prešiel s elektrickou kolobežkou 100 metrov rýchlosťou 5 km · h-1. Ďalších 100 metrov prešiel rýchlosťou 6 km · h-1. Posledných 100 metrov prešiel rýchlosťou 4 km · h-1. Akou priemernou rýchlosťou sa Adam pohyboval? (km · h-1, zaokrúhlené na 2 desatinné miesta).

1.
1 b
Otázka 7:

Janka ráno nestíhala do školy, a tak sa rozhodla ísť bicyklom. Do školy trielila rýchlosťou 12 m · s-1, no poobede zo školy iba 5 m · s-1. Akou priemernou rýchlosťou šla Janka? (m · s-1, zaokrúhlené na 2 desatinné čísla)

1.
1 b
Otázka 8:

Taxikár prešiel prvú štvrtinu dráhy rýchlosťou v1, zvyšok rýchlosťou 60 km · h-1. Jeho priemerná rýchlosť vp bola 46 km · h-1. Akou rýchlosťou šiel prvú štvrtinu? (km · hod-1, zaokrúhlené na 2 desatinné čísla)

1.
1 b
Otázka 9:

Vlak sa pohybuje rýchlosťou 50,4 km · h-1 20 minút. Rýchlosťou 64,8 km · h-1 sa pohyboval 0,5 h. Potom sa pohyboval 25 minút rýchlosťou 79,2 km · h-1. Aká je priemerná rýchlosť vlaku? ( v m · s-1, zaokrúhlené na 2 desatinné miesta)

1.
1 b
Otázka 10:

Ondrej s Michalom sa rozhodli ísť do prírody. Spolu prešli 5 000 metrov za 180 minút. Prvú časť cesty išli rýchlosťou 0,8 m · s-1 a druhú časť išli rýchlosťou 0,4 m · s-1. Koľko metrov prešli počas druhého úseku? (zaokrúhlené na celé čísla)

1.
1 b
Zobraz navigáciu