Najnovšie testy

Fyzikálne jednotky a veličiny 1 - Test

preview image
Naposledy upravené: 04.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorá z uvedených veličín nepatrí medzi základné veličiny SI sústavy?

1 b
Otázka 2:

Ktorá z uvedených veličín nepatrí medzi základné jednotky SI sústavy?

1 b
Otázka 3:

Ktoré z uvedených jednotiek patria medzi základné jednotky SI sústavy?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré z uvedených jednotiek nepatria medzi základné jednotky SI sústavy?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktorá z uvedených jednotiek nepatrí medzi základné jednotky SI sústavy.

1 b
Otázka 6:

Napíš názov (s diakritikou) fyzikálnej veličiny, ktorej základná jednotka sa nazýva kandela.

1.
1 b
Otázka 7:

Aká je značka termodynamickej teploty?

1 b
Otázka 8:

Napíš názov (s diakritikou) základnej jednotky doplnkovej fyzikálnej veličiny z názvom priestorový uhol.

1.
1 b
Otázka 9:

Ktorá z nasledujúcich možností označuje značku jednotky rovinného uhla?

1 b
Otázka 10:

Ktoré z nasledujúcich značiek jednotky nepatrí medzi značky základných jednotiek SI sústavy?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu