Najnovšie testy

Psychologické disciplíny - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.10.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Medzi základné psychologické disciplíny patrí:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Medzi špeciálne/hraničné psychologické disciplíny patrí:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Medzi aplikované psychologické disciplíny nepatrí:

1 b
Otázka 4:

Súdna psychológia alebo inak __________ psychológia sa zaoberá psychológiou páchateľov trestných činov a psychologickými posudkami pri súdnych procesoch. (1 slovo, N, sg., male začiatočné písmeno).

1.
1 b
Otázka 5:

Psychickými poruchami, ich popisom, príčinami vzniku, ako aj liečebnými postupmi sa zaoberá:

1 b
Otázka 6:

Psychometria sa zaoberá predovšetkým:

1 b
Otázka 7:

Klinická psychológia sa zaoberá najmä:

1 b
Otázka 8:

Sociálna psychológia sa zaoberá najmä:

1 b
Otázka 9:

Pre psychológa a psychiatra platí, že:

1 b
Otázka 10:

Psychickým vývinom človeka sa zaoberá predovšetkým:

1 b
Zobraz navigáciu