Najnovšie testy

Parametre a porovnanie tlačiarní - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Priraď parametre tlačiarní k ich popisu a udávaným hodnotám.

Tab. 1: Základné parametre tlačiarní
Parameter tlače Popis Bežná hodnota
1 Udáva s v DPI (dots per inch - počet bodov na palec) a určuje kvalitu tlače. Čím je DPI väčšie, tým je vytlačený dokument ostrejší. DPI môže byť pre horizontálnu a vertikálnu časť papiera rôzne. od 600 - 1200 dpi
2 Určuje potrebnú veľkosť papiera na tlač. Pre domáce použitie je bežný formát papiera A4 alebo menej často A3. A4, A3
3 Udáva, koľko strán je tlačiareň schopná v priemere vytlačiť za minútu. Môže byť odlišná pre čiernobielu a farebnú tlač. cca 5 str./min farebne, cca 10 - 20 str./min čiernobielo
4 Udáva, ako čas od zapnutia po vytlačenie strany. 5 - 10 sekúnd
5 Tlačiareň môže umožňovať farebnú alebo iba čiernobielu tlač. čiernobiela/farebná
Kliknutím priraďte správne možnosti:
Tlač prvej strany
Farba tlače
Rýchlosť tlače
Rozlíšenie
Formát tlače
1.
2.
3.
4.
5.
*Kliknutím na vyplnenú odpoveď ju vymažete
5 b
Otázka 2:

Priraď vlastnosti atramentovej a laserovej tlačiarne

Tab. 2: Porovnanie atramentových a laserových tlačiarní
Atramentová tlačiareň Laserová tlačiareň
Materiál na tlač 1 2
Základne komponenty 3 4
Technológia tlače 5 6
Výhody 7 8
Nevýhody 9 10
Najvhodnejšie pre 11 12
Kliknutím priraďte správne možnosti:
rýchlejšia a kvalitnejšia a lacnejšia čiernobiela tlač
vyprsknutie atramentových kvapôčok na papier
atrament
nákladnejšia farebná tlač, drahšia obstarávacia cena, vyššia spotreba energie
zasychanie atramentu, vlhký papier po tlači
tlač fotiek, jasné farby, občasné tlačenie
fotosenzitívny bubon, laser, zažehľovacie valce
tonerový prášok
tlačová hlavica, atramentové trysky, atramentové náplne
dokumenty, text, časté tlačenie
pripečenie tonerového prášku na papier
lacnejšia farebná tlač, nižšia obstarávacia cena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
*Kliknutím na vyplnenú odpoveď ju vymažete
12 b
Zobraz navigáciu