Najnovšie testy

Enzýmy - Test

preview image
Naposledy upravené: 18.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí o enzýmoch?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Do nasledujúcej vety doplň správne výrazy o enzýmoch: (Odpoveď 1) je komplex s dvoma zložkami, a to (Odpoveď 2) - bielkovinová zložka a (Odpoveď 3) nebielkovinová zložka.

1.
2.
3.
1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o nebielkovinovej zložke enzýmu nie je pravdivé?

1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o enzýmoch je správne?

1 b
Otázka 6:

Alosterická inhibícia znamená, že:

1 b
Otázka 7:

Ako sa nazývajú enzýmy, ktoré presúvajú atómy z jedného uhlíka na iný (v rámci jednej molekuly)?

1 b
Otázka 8:

Ako sa nazývajú enzýmy, ktorých reakcie charakterizuje nehydrolytické štiepenie väzieb?

1 b
Otázka 9:

Ako sa nazývajú enzýmy, ktoré urýchľujú prenos skupín atómov jednej zlúčeniny na inú?

1 b
Otázka 10:

Ako sa nazývajú enzýmy, ktoré spôsobujú urýchlenie hydrolýzy substrátov, napríklad štiepenie bielkovín na aminokyseliny?

1.
1 b
Zobraz navigáciu