Najnovšie testy

IP a MAC adresa - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Doplň do tabuľky porovnanie IP a MAC adresy:

IP Adresa MAC adresa
Typ adresy 1 2
Počet bajtov na uloženie 3 4
Formát 5 6
Prideľuje 7 8
Hlavné použitie 9 10
Je možné zmeniť 11 12
Viditeľnosť 13 14
Kliknutím priraďte správne možnosti:
Áno.
4 čísla v rozsahu 0 až 255 oddelených dvojbodkou alebo 8 hexadecimálnych čísel oddelených dvojbodkou
Iba v rámci lokálnej siete.
6 bajtov
Verejnú IP adresu nie je možné zmeniť.
logická adresa
Adresácia v rámci siete internet.
Zabepečenie unikátnosti v rámci lokálnej siete.
fyzická adresa
Súkromná IP adresa v rámci lokálnej siete, verejná IP adresa v rámci internetu.
4 alebo 16 bajtov
6 hexadecimálnych čísel oddelených dvojbodkou
Poskytovateľ internetového pripojenia - ISP.
Výrobca hardvérovej súčiastky (sieťového adaptéru).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
*Kliknutím na vyplnenú odpoveď ju vymažete
14 b
Zobraz navigáciu