Najnovšie testy

Látky a zloženie látok - Test

preview image
Naposledy upravené: 15.10.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva chemicky čistá látka, ktorá je zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom? (1 slovo)

1.
1 b
Otázka 2:

Ktorá z nasledujúcich zmesí obsahuje iba častice menšie než 10-9 m?

1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich látok patria medzi aerosól?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich látok nepatria medzi koloidné zmesi?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Látka, ktorá obsahuje bubliny plynu rozptýlené v pevnej látke sa nazýva:

1 b
Otázka 6:

Látka, ktorá obsahuje kvapôčky kvapaliny rozptýlené v inej kvapaline sa nazýva:

1 b
Otázka 7:

Ako sa nazýva proces pri ktorom sa oddeľujú pevné častice rozptýlené v kvapaline alebo plyne?(1 slovo, s diakritikou)

1.
1 b
Otázka 8:

Destilácia je proces, pri ktorom oddeľujeme kvapalné zložky zmesi na základe:

1 b
Otázka 9:

Ako sa nazýva proces, pomocou ktorého oddelíme zo zmesi zložku tak, že pri zohriatí prejde priamo do plynného skupenstva?

1 b
Otázka 10:

Ako sa nazýva chemicky čistá látka, ktorá je tvorená iba rovnakými molekulami zlúčeniny z najmenej dvoch atómov rozličných prvkov? (1 slovo, s diakritikou)

1.
1 b
Zobraz navigáciu