Najnovšie testy

Rovnomerne premenný pohyb - Test

preview image
Naposledy upravené: 27.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia pre rovnomerne zrýchlený/spomalený priamočiary pohyb?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ktorý z nasledujúcich grafov správne znázorňuje veličiny pri rovnomerne zrýchlenom priamočiarom pohybe?

grafy rovnomerne zrýchleného priamociareho pohybu
* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 3:

Ktorý z nasledujúcich vzorcov korešponduje s grafom pre rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb?

graf rovnomerne zrýchleneho priamociareho pohybu
1 b
Otázka 4:

Ktoré tvrdenia platia o nasledujúcom grafe?

graf rovnomerne zrychleneho/spomaleneho pohybu
* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia o grafe, ktorý znázorňuje rovnomerne spomalený priamočiary pohyb?

graf rovnomerne spomaleneho pohybu
* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Kovová guľa sa začala pohybovať rovnomerne zrýchleným pohybom so zrýchlením 0,5 m · s-1. Akou rýchlosťou narazí do steny, ktorá 36 metrov pred ňou? (m · s-1, zaokrúhlené na celé číslo)

1.
1 b
Otázka 7:

Vlak sa z nástupištia rozbiehal rovnomerne zrýchleným pohybom. Pri 1 km od nástupištia mal rýchlosť 72 km · hod-1. Aké bolo zrýchlenie vlaku? (m · s-2, zaokrúhlené na 1 desatinné číslo)

1.
1 b
Otázka 8:

Vodič osobného automobilu cestoval rýchlosťou 54 km · hod-1. Vyskytla sa pred ním prekážka, a tak začal brzdiť so zrýchlením -3 m · s-2. Reakčný čas vodiča boli 2 sekundy. Akú celkovú dráhu (brzdenie + reakčný čas) vodič prešiel? (m, zaokrúhlené na 1 desatinné číslo)

1.
1 b
Otázka 9:

Po diaľnici sa pohybujú 2 autá, medzi ktorými je vzdialenosť s0 = 80 m. Auto A ide rýchlosťou v1 = 108 km · hod-1 a auto B ide rýchlosťou v2 = 90 km · hod-1. Auto A je za autom B. Obe autá začnú naraz brzdiť so zrýchlením -5 m · s-2. Aký bude odstup po zastavení oboch áut? (m, zaokrúhlené na 1 desatinné číslo)

1.
1 b
Otázka 10:

Cyklista sa rozbieha z pokoja rovnomerne zrýchlene. Po prejdení dráhy 70 metrov dosiahol rýchlosť 25,2 (km · hod-1). Koľko sekúnd sa cyklista rozbiehal? (zaokrúhlené na celé číslo)

1.
1 b
Zobraz navigáciu