Najnovšie testy

Jazyk HTML - Test

preview image
Naposledy upravené: 29.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Medzi aké jazyky sa zaraďuje jazyk HTML používaný pri tvorbe webových stránok?

1 b
Otázka 2:

Ktorá možnosť obsahuje iba nepárové tagy používané v jazyku HTML?

1 b
Otázka 3:

Ktorý z nasledujúcich HTML elementov nie je blokový?

1 b
Otázka 4:

Ktorý akú hodnotu atribútu type použijeme vo formulári pri elemente input, ak chceme, aby používateľ mohol zvoliť iba jednu z viacerých možností?

1 b
Otázka 5:

V ktorej možnosti je správne zapísaný kód HTML, ktorého funkcionalita je klikateľný obrázok loga informatiky s linkou na tento portál?

1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich elementov jazyka HTML sa používajú pri vyznačení sémantickosti?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Napíš HTML kód, ktorý v odseku zobrazuje tretiu mocninu čísla 2. (všetko bez medzier, bez čísla 8)

1.
1 b
Otázka 8:

Ak chceme vytvoriť jednoduchú HTML tabuľku (vyplnenú s údajmi), ktorá bude mať 15 buniek a celkovo 5 stĺpcov, ktoré elementy a koľko je ich potrebné použiť?

1 b
Otázka 9:

Ako získame odkaz na obrázok v prípade, že máme otvorený súbor index.html?

Štruktúra priečinkov webovej stránky:

  • html
    • index.html
  • img
    • obrazok.jpg
  • css
    • styles.css
1 b
Otázka 10:

Ktorý element použijeme v hlavičke HTML dokumentu na upovedomenie prehliadača o používanej znakovej sade?

1 b
Zobraz navigáciu