Najnovšie testy

Základy psychológie - Test

preview image
Naposledy upravené: 19.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Vyberte výrok, ktorý najlepšie definuje predmet psychológie.

1 b
Otázka 2:

Prvé psychologické laboratórium založil __________ v __________ v roku __________.

1 b
Otázka 3:

Ktoré z uvedených pojmov patria medzi správanie?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Pre prežívanie v rámci psychológie platí:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Pojem haptika označuje:

1 b
Otázka 6:

Pojem psychológia pochádza z dvoch slov, a to:

1 b
Otázka 7:

Medzi prežívanie zaraďujeme:

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Predtým, než sa stala psychológia samostatnou vedou, bola dlhú dobu súčasťou inej vedy. O ktorú vedu sa jedná? (N. sg., malé začiatočné písmeno).

1.
1 b
Otázka 9:

Prežívanie môže byť:

1 b
Otázka 10:

Vyberte pravdivé tvrdenie pre psychiku človeka.

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Zobraz navigáciu