Najnovšie testy

Poľnohospodárstvo - Test

preview image
Naposledy upravené: 27.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ako sa nazýva disciplína geografie, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom - geografia poľnohospodárstva?

1.
1 b
Otázka 2:

Ktorý z nasledujúcich grafov správne zobrazuje percentuálne rozdelenie poľnohospodárskej pôdy sveta (približné údaje)?

polnohospodarska poda
1 b
Otázka 3:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o obilninách sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o technických plodinách sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 5:

Ktoré tvrdenie o technických plodinách nie je správne?

1 b
Otázka 6:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o plantážových plodinách sú správne?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 7:

Ktoré tvrdenia o pochutinách sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 8:

Ktoré tvrdenie o chove a živočíšnej výrobe nie je pravdivé?

1 b
Otázka 9:

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o pestovaní plodín a chovom živočíchov vo svete sú pravdivé?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktoré z tvrdení o tradičných typoch poľnohospodárstva nie je pravdivé?

1 b
Zobraz navigáciu