Najnovšie testy

Newtonové pohybové zákony, hybnosť - Test

preview image
Naposledy upravené: 27.11.2020
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré z usporiadaní Newtonových pohybových zákonov je správne?

1 b
Otázka 2:

Ktorá z uvedených možností najlepšie charakterizuje Newtonov zákon sily?

1 b
Otázka 3:

Ktorá z nasledujúcich možností platí o Newtonovom zákone akcie a reakcie?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré z nasledujúcich možností je možné doplniť do Newtonovho zákona zotrvačnosti?

_____ teleso v _____vzťažnej sústave zotrváva v _____, kým nie je vonkajšími silami nútené zmeniť svoj pohybový stav.

1 b
Otázka 5:

Ktorý z Newtonových zákonov nepopisujú obrázky?

  1. Odpálenie loptičky bejzbalovou pálkou.
  2. Prudké zastavenie autobusu s cestujúcimi.
  3. Strela zo zbrane
ukazky newtonovych pohybovych zakonov
1 b
Otázka 6:

Nasledujúce vyjadrenie znamená:

hybnost
1 b
Otázka 7:

Naklonená rovina má uhol sklonu 60°. Aké bude zrýchlenie kvádra s hmotnosťou 3 kg, ak neuvažujeme trenie? (g = 10, m · s-2, zaokrúhlené na 2 desatinné čísla)

1.
1 b
Otázka 8:

Naklonená rovina má uhol sklonu 30°. Kváder hmotnosti 5 kg sa pohybuje hore rovnomerným pohybom. Súčiniteľ šmykového trenia je 0,3. Aká sila pôsobí v smere pohybu kvádra? (g = 10, N, zaokrúhlené na celé číslo)

1.
1 b
Otázka 9:

Akou silou pôsobí človek s hmotnosťou 75 kg na podlahu výťahu, ak sa výťah pohybuje rovnomerne so zrýchlením 3 m · s-2?(N, zaokrúhlené na celé číslo)

1.
1 b
Otázka 10:

Akú rýchlosť bude mať zbraň s hmotnosťou 2 kg pri spätnom náraze, ak z nej vystrelí strela s hmotnosťou 30 g a rýchlosťou 500 m · s-2? (v m · s-1, zaokrúhlené na jedno desatinné celé číslo)

1.
1 b
Zobraz navigáciu