Najnovšie testy

Hydrosféra - Test

preview image
Naposledy upravené: 10.02.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktorý graf ohľadom vody na zemskom povrchu nie je správny(Pozn.: Prvý graf má byť opačne)?
grafy rozlozenia vod na zemskom povrchu

1 b
Otázka 2:

Ktorý z uvedených pojmov patrí do vety:?
Najväčšiu časť oceánskeho dna tvoria _____.

1 b
Otázka 3:

Ktoré tvrdenia platia pre slanosť - salinitu morskej vody?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 4:

Ktoré z tvrdení o pohyboch morskej vody nie je správne?

1 b
Otázka 5:

Ktoré tvrdenia sú pravdivé pre svetový oceán?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 6:

Ako sa nazýva tvar riečnej siete zobrazený na obrázku?

riecna siet tvar
1 b
Otázka 7:

Ktorá informácie ohľadom rieky z pohľadu povodia, prietoku a dĺžky nie je pravdivá?

1 b
Otázka 8:

Ktoré tvrdenie ohľadom vodných režimov nie je správne?

1 b
Otázka 9:

Ktorým z nasledujúcich jazier je priradený správny pôvod?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 10:

Ktoré z uvedených tvrdení o vode pod zemským povrchom nie je pravdivé?

1 b
Zobraz navigáciu