Najnovšie testy

Počítačové siete a ich delenie - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Ktoré tvrdenia platia pre pojem server?

* možný výber viacerých odpovedí
1 b
Otázka 2:

Ako sa nazýva decentralizovaná počítačová sieť podľa architektúry, v ktorej si rovnocenní používatelia vymieňajú súbory? (Príkladom je sieť BitTorrent)

Počítačová sieť podľa architektúry, ukážka
1.
1 b
Otázka 3:

Doplň jedno slovo do nasledujúcej vety:

_____ server je špeciálny typ servera, ktorý slúži ako prostredník medzi komunikujúcimi zariadeniami a zároveň utajuje identitu a pôvod zariadenia, ktoré posiela požiadavky zariadeniu na druhej strane.

Typ servera v počítačovej sieti
1.
1 b
Otázka 4:

Ktorá možnosť zobrazuje správne zoradené počítačové siete podľa rozlohy (od najmenšej po najväčšiu)?

1 b
Otázka 5:

Ktorá počítačová sieť podľa rozlohy predstavuje pripojenie mobilného telefónu k reproduktorom prostredníctvom bezdrôtovej sieťovej technológie Bluetooth ?

1 b
Otázka 6:

Ktorá počítačová sieť podľa rozlohy predstavuje pripojené počítače v školskej sieti v rámci jednej budovy?

1 b
Otázka 7:

Pomenuj nasledujúcu počítačovú sieť podľa fyzickej topológie. (1 prídavné meno)

Počítačová sieť fyzická topológia, ukážka
1.
1 b
Otázka 8:

V ktorej počítačovej sieti podľa fyzickej topológie sa po pokazení jednej sieťovej stanice znefunkční celá počítačová sieť?

1 b
Otázka 9:

Ktorá fyzická topológia počítačovej siete je najspoľahlivejšia?

1 b
Otázka 10:

Ktorá logická topológia počítačovej siete posiela správu najviac jednému zariadeniu?

1 b
Otázka 11:

Ktorá logická topológia počítačovej siete sa uplatňuje v prípade, že poskytovateľ televízie sprístupňuje platené televízne stanice iba určitým klientom (ktorí si za ne platia)?

1 b
Otázka 12:

Akú skratku má súkromná počítačová sieť, do ktorej sa môžu počítače pripojiť bez ohľadu na svoju fyzickú polohu, napríklad z rôznych kútov sveta, a pritom to vyzerá, akoby boli v jednej LAN sieti?

Súkromná počítačová sieť
1.
1 b
Zobraz navigáciu