Najnovšie testy

Von Neumannova architektúra počítača - Test

preview image
Naposledy upravené: 26.03.2021
Nahlásiť chybu v teste

Ak chcete zlepšiť kvalitu/odbornosť test, našli ste v ňom chybu, nepresnosť alebo máte nejaké pripomienky, tento formulár slúži na ich odoslanie.

Otázka 1:

Von Neumannova architektúra počítača

Počítač s von Neumannovou (nazývaná aj princentonská) architektúrou má nasledujúce časti:

 • Procesor (CPU - centrálna procesorová jednotka), funkčný blok, ktorý vykonáva operácie, tvorí ho:
  • Aritmeticko-logická jednotka - vykonáva aritmetické (+,-...) a logické operácie (>,<,AND, OR...)
  • Riadiaca jednotka (radič) - na základe inštrukcií v operačnej pamäti riadi ostatné časti
 • Operačná pamäť - v binárnom kóde sú v nej uložené:
  • program ako súbor inštrukcií pre procesor
  • údaje - vstupné údaje, medzivýpočty a údaje potrebné pre chod programu
 • Vstup pre dáta a program, je zabezpečený vstupnými zariadeniami (klávesnica, myš, mikrofón..)
 • Výstup umožňuje zobraziť spracované údaje (cez monitor, reproduktor)

Princíp fungovania:

 1. Do operačnej pamäte sa uloží program spolu s údajmi na spracovanie.
 2. Riadiaca jednotka na základe príkazov programu (inštrukcií, napríklad aká operácia sa má vykonať a s ktorými údajmi) hovorí ostatným častiam čo majú robiť.
 3. Po skončení vykonávania programu sa výsledok výpočtu pošle na výstupné zariadenie.

Tým, že program aj údaje sú uložené v rovnakej zdieľanej pamäti, údaje sa pri chybe v programe môžu prepísať, prípadne program môže modifikovať sám seba. Koncepcia von Neumannovho počítača tvorí základ pre architektúru súčasných počítačov.

Doplň časti počítača s von Neumannovou architektúrov podľa obrázka:

Schema von Neumannovej architektúry počítača
Kliknutím priraďte správne možnosti:
Výstup
progam+dáta
Vstup
operačná pamäť
aritmeticko-logická jednotka
CPU
riadiaca jednotka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*Kliknutím na vyplnenú odpoveď ju vymažete
7 b
Zobraz navigáciu